Transferències de capital

Pressupost inicial / hab.

36,74 €

Pressupost inicial

1,68 M€

% sobre el total del press.

3,35 %

Mitjana ingrés provincial

626.289,15 €

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament percep per finançar inversions. Les transferències les poden concedir diferents agents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 0,00% 0 €
D'entitats locals 100,00% 1,68 M€
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació