Despeses en inversions de caràcter immaterial

Pressupost inicial / hab.

10,73 €

Pressupost inicial

487.650 €

% sobre el total del press.

1,04 %

Mitjana despesa provincial

168.423,05 €

Sobre aquesta partida

Despeses realitzades en un exercici que no s’han materialitzat en actius i són susceptibles de produir els seus efectes en exercicis futurs. Per exemple, estudis i treballs tècnics o concessions administratives, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Despeses en inversions de caràcter immaterial 91,80% 447.650 €
Despeses en aplicacions informàtiques 8,20% 40.000 €
Quotes netes interessos op. arrendament financer 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació