Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

111,78 €

Pressupost inicial

5,1 M€

% sobre el total del press.

10,21 %

Mitjana despesa provincial

951.194,68 €

Sobre aquesta partida

Despeses destinades a obres i compres de l’Ajuntament, amb l’objectiu de crear infraestructures i comprar béns necessaris per al funcionament dels serveis de la ciutat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 55,86% 2,85 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 3,92% 200.000 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 33,21% 1,69 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 7,01% 357.617 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació