Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

102,19 €

Pressupost inicial

4,65 M€

% sobre el total del press.

9,92 %

Mitjana despesa provincial

913.815,46 €

Sobre aquesta partida

Despeses destinades a obres i compres de l’Ajuntament, amb l’objectiu de crear infraestructures i comprar béns necessaris per al funcionament dels serveis de la ciutat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 29,99% 1,39 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 9,26% 430.440 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 45,73% 2,12 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 10,50% 487.650 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 4,52% 210.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació