Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

82,45 €

Pressupost inicial

3,7 M€

% sobre el total del press.

8,34 %

Mitjana despesa provincial

520.088,29 €

Sobre aquesta partida

Despeses destinades a obres i compres de l’Ajuntament, amb l’objectiu de crear infraestructures i comprar béns necessaris per al funcionament dels serveis de la ciutat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 24,66% 912.200 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 12,41% 459.100 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 58,32% 2,16 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 4,60% 170.162 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat