Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

140,36 €

Pressupost inicial

6,19 M€

% sobre el total del press.

13,96 %

Mitjana despesa provincial

500.694,51 €

Sobre aquesta partida

Despeses destinades a obres i compres de l’Ajuntament, amb l’objectiu de crear infraestructures i comprar béns necessaris per al funcionament dels serveis de la ciutat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 55,45% 3,43 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 10,42% 644.500 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 29,89% 1,85 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 3,71% 229.262 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 0,54% 33.338 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació