Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

78,71 €

Pressupost inicial

3,44 M€

% sobre el total del press.

8,79 %

Mitjana despesa provincial

463.829,94 €

Sobre aquesta partida

Despeses destinades a obres i compres de l’Ajuntament, amb l’objectiu de crear infraestructures i comprar béns necessaris per al funcionament dels serveis de la ciutat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 41,80% 1,44 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 29,67% 1,02 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 17,68% 609.150 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 10,85% 373.800 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació