Productes de concessions i aprofitaments especials

Ingrés pres. / hab.

9,47 €

Ingrés pressupostat

413.370 €

% sobre el total del press.

1,09 %

Mitjana ingrés provincial

328.197,52 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per l’Ajuntament. També els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials. N’hi ha de caràcter periòdic i d’altres que procedeixen d’una suma a preu fet.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 15,01% 62.030 €
De concessions adm. contraprestació no periòdica 0,48% 2.000 €
Dret de superfície amb contraprest. no periòdica 84,51% 349.340 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat