Societat de la informació

Despesa pres. / hab.

8,83 €

Despesa pressupostada

385.723,45 €

% sobre el total del press.

1,02 %

Mitjana despesa provincial

219.975,16 €

Sobre aquesta partida

Societat de la informació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Altres actuacions de caràcter econòmic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,13% 139.373,45 €
Despeses corrents en béns i serveis 60,47% 233.260 €
Transferències corrents 3,39% 13.090 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat