Societat de la informació

Despesa pres. / hab.

8,48 €

Despesa pressupostada

365.330 €

% sobre el total del press.

0,90 %

Mitjana despesa provincial

270.989,65 €

Sobre aquesta partida

Societat de la informació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Altres actuacions de caràcter econòmic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,80% 127.130 €
Despeses corrents en béns i serveis 55,74% 203.650 €
Transferències corrents 8,29% 30.300 €
Inversions reals 1,16% 4.250 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat