Altres actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

11,11 €

Pressupost inicial

486.665 €

% sobre el total del press.

1,14 %

Mitjana despesa provincial

401.581,98 €

Sobre aquesta partida

Despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la societat de la informació. Per exemple, mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica o oficines d'atenció i defensa al consumidor.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 97,70% 475.465 €
Protecció dels consumidors i usuaris 2,30% 11.200 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,48% 172.665 €
Despeses corrents en béns i serveis 58,97% 287.000 €
Transferències corrents 0,41% 2.000 €
Inversions reals 5,14% 25.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació