A entitats locals

Pressupost inicial / hab.

57,59 €

Pressupost inicial

2,62 M€

% sobre el total del press.

5,55 %

Mitjana despesa provincial

1,95 M€

Sobre aquesta partida

Subvencions, col·laboracions, convenis amb entitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
A ajuntaments 0,00% 20 €
A àrees metropolitanes 90,84% 2,38 M€
A comarques 4,61% 120.645 €
A altres entitats que agrupin municipis 0,73% 19.000 €
A consorcis 3,83% 100.189 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació