A entitats locals

Despesa pres. / hab.

52,37 €

Despesa pressupostada

2,35 M€

% sobre el total del press.

5,30 %

Mitjana despesa provincial

2,02 M€

Sobre aquesta partida

Subvencions, col·laboracions, convenis amb entitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
A ajuntaments 0,00% 20 €
A àrees metropolitanes 92,70% 2,18 M€
A comarques 2,53% 59.440 €
A altres entitats que agrupin municipis 0,74% 17.400 €
A consorcis 4,03% 94.652 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat