A entitats locals

Pressupost inicial / hab.

51,36 €

Pressupost inicial

2,27 M€

% sobre el total del press.

5,19 %

Mitjana despesa provincial

2,82 M€

Sobre aquesta partida

Subvencions, col·laboracions, convenis amb entitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
A àrees metropolitanes 90,17% 2,05 M€
A comarques 2,44% 55.435 €
A altres entitats que agrupin municipis 1,03% 23.325 €
A consorcis 6,36% 144.305 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació