A entitats locals

Pressupost inicial / hab.

41,20 €

Pressupost inicial

1,8 M€

% sobre el total del press.

4,60 %

Mitjana despesa provincial

2,45 M€

Sobre aquesta partida

Subvencions, col·laboracions, convenis amb entitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
A mancomunitats 88,31% 1,59 M€
A àrees metropolitanes 88,31% 1,59 M€
A comarques 3,10% 55.900 €
A altres entitats que agrupin municipis 0,96% 17.340 €
A consorcis 7,63% 137.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació