A entitats locals

Despesa pres. / hab.

32,98 €

Despesa pressupostada

1,42 M€

% sobre el total del press.

3,95 %

Mitjana despesa provincial

1,3 M€

Sobre aquesta partida

Subvencions, col·laboracions, convenis amb entitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
A mancomunitats 84,97% 1,21 M€
A comarques 2,85% 40.480 €
A altres entitats que agrupin municipis 1,15% 16.340 €
A consorcis 11,03% 156.775 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat