Altres infraestructures

Despesa pres. / hab.

27,71 €

Despesa pressupostada

1,23 M€

% sobre el total del press.

2,78 %

Mitjana despesa provincial

243.259,29 €

Sobre aquesta partida

Altres infraestructures.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Infraestructures.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 15,42% 190.000 €
Transferències corrents 2,43% 30.000 €
Inversions reals 79,01% 973.600 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat