Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC)

Ingrés pres. / hab.

31,51 €

Ingrés pressupostat

1,38 M€

% sobre el total del press.

3,24 %

Mitjana ingrés provincial

733.977,28 €

Sobre aquesta partida

Imports de la participació en tributs de la Generalitat de Catalunya. També els que formin part de convenis subscrits amb la Generalitat perquè l’Ajuntament financiï les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'administració general de les CA 39,85% 550.000 €
/presupuestos/partidas/450-80/2015/economic/I 60,15% 830.300 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat