Infraestructures

Pressupost inicial / hab.

27,47 €

Pressupost inicial

1,23 M€

% sobre el total del press.

2,78 %

Mitjana despesa provincial

361.836,1 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la creació, millora i manteniment de les infraestructures bàsiques no incloses en polítiques de despesa anteriors. Per exemple, construcció i millora de carreteres i camins veïnals, així com despeses relatives a estudis i serveis d'assistència tècnica que resultin necessaris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres infraestructures 100,00% 1,23 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 15,42% 190.000 €
Transferències corrents 2,43% 30.000 €
Inversions reals 79,01% 973.600 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat