Participació en els tributs de l'Estat

Pressupost inicial / hab.

215,62 €

Pressupost inicial

9,8 M€

% sobre el total del press.

20,79 %

Mitjana ingrés provincial

20,25 M€

Sobre aquesta partida

S’hi inclouen les transferències a favor de l’Ajuntament corresponents a la participació en tributs de l’Estat. També s’inclouen els imports reconeguts per l'administració general de l'Estat en concepte de compensacions per beneficis fiscals en tributs locals concedits per normes estatals.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: De l'Administració de l'Estat.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat