Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

377,53 €

Pressupost inicial

17,23 M€

% sobre el total del press.

34,38 %

Mitjana ingrés provincial

3,15 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 64,51% 11,12 M€
De comunitats autònomes 15,99% 2,76 M€
D'entitats locals 19,50% 3,36 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació