Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

307,89 €

Pressupost inicial

14 M€

% sobre el total del press.

29,68 %

Mitjana ingrés provincial

5,13 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 70,04% 9,8 M€
De comunitats autònomes 14,00% 1,96 M€
D'entitats locals 15,02% 2,1 M€
De l'exterior 0,93% 130.794 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació