Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

247,73 €

Pressupost inicial

11,02 M€

% sobre el total del press.

24,52 %

Mitjana ingrés provincial

6,88 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 76,29% 8,4 M€
De comunitats autònomes 14,05% 1,55 M€
D'entitats locals 9,66% 1,06 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació