Transferències corrents

Ingrés pres. / hab.

249,27 €

Ingrés pressupostat

11 M€

% sobre el total del press.

24,52 %

Mitjana ingrés provincial

3,5 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 76,29% 8,4 M€
De comunitats autònomes 14,05% 1,5 M€
D'entitats locals 9,66% 1,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat