Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

241,95 €

Pressupost inicial

10,57 M€

% sobre el total del press.

27,98 %

Mitjana ingrés provincial

10,75 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 70,82% 7,48 M€
De comunitats autònomes 20,70% 2,19 M€
D'entitats locals 8,19% 865.575 €
D'empreses privades 0,24% 25.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,06% 6.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació