Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ

Ingrés pres. / hab.

3,64 €

Ingrés pressupostat

159.000 €

% sobre el total del press.

0,40 %

Mitjana ingrés provincial

93.576,63 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de manca de pagament dels deutes en període voluntari a través del recàrrec executiu, de constrenyiment reduït i de constrenyiment ordinari. Així mateix s'inclouen els recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Rec. declaració extemporània s/requeriment previ 2,52% 4.000 €
Recàrrec de constrenyiment 97,48% 155.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat