Multes

Ingrés pres. / hab.

7,83 €

Ingrés pressupostat

346.000 €

% sobre el total del press.

0,79 %

Mitjana ingrés provincial

532.996,13 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de les sancions imposades per accions o omissions tipificades en la legislació vigent.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Altres ingressos.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat