Altres despeses financeres

Despesa pres. / hab.

0,34 €

Despesa pressupostada

15.000 €

% sobre el total del press.

0,03 %

Mitjana despesa provincial

10.490,21 €

Sobre aquesta partida

Despeses no incloses en els anteriors conceptes. Per exemple, per transferències bancàries, comissions bancàries o diferències negatives de canvi derivades de pagaments en moneda diferent de l'euro que no corresponguin a operacions d'endeutament.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Interessos de demora i altres despeses financeres.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat