Esport

Pressupost inicial / hab.

40,56 €

Pressupost inicial

1,85 M€

% sobre el total del press.

3,71 %

Mitjana despesa provincial

1,09 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 19,19% 355.308,6 €
Promoció i foment de l'esport 34,16% 632.450 €
Instal·lacions esportives 46,65% 863.661 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 19,19% 355.308,6 €
Despeses corrents en béns i serveis 47,59% 881.111 €
Transferències corrents 8,91% 165.000 €
Inversions reals 18,90% 350.000 €
Actius financers 5,40% 100.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació