Esport

Pressupost inicial / hab.

26,43 €

Pressupost inicial

1,2 M€

% sobre el total del press.

2,56 %

Mitjana despesa provincial

956.327,73 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 34,54% 415.107,75 €
Promoció i foment de l'esport 26,94% 323.760 €
Instal·lacions esportives 38,52% 462.845 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,54% 415.107,75 €
Despeses corrents en béns i serveis 39,89% 479.345 €
Transferències corrents 14,75% 177.260 €
Inversions reals 10,82% 130.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat