Preus públics

Ingrés pres. / hab.

25,24 €

Ingrés pressupostat

1,11 M€

% sobre el total del press.

2,51 %

Mitjana ingrés provincial

438.907,75 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) 3,14% 35.000 €
Serveris assistencials (Servei de menjador social) 12,00% 133.500 €
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) 79,15% 880.940 €
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) 3,01% 33.500 €
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) 0,31% 3.500 €
Altres preus públics 2,38% 26.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat