Preus públics

Ingrés pres. / hab.

25,11 €

Ingrés pressupostat

1,1 M€

% sobre el total del press.

2,59 %

Mitjana ingrés provincial

534.588,06 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) 3,64% 40.000 €
Serveris assistencials (Servei de menjador social) 13,08% 143.900 €
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) 77,94% 857.260 €
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) 2,95% 32.465 €
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) 0,30% 3.300 €
Altres preus públics 2,09% 23.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat