Esport

Pressupost inicial / hab.

21,70 €

Pressupost inicial

947.725,9 €

% sobre el total del press.

2,51 %

Mitjana despesa provincial

802.566,69 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 23,25% 220.330,9 €
Promoció i foment de l'esport 23,78% 225.400 €
Instal·lacions esportives 52,97% 501.995 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 23,25% 220.330,9 €
Despeses corrents en béns i serveis 57,16% 541.695 €
Transferències corrents 9,04% 85.700 €
Inversions reals 10,55% 100.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació