Cultura

Pressupost inicial / hab.

40,56 €

Pressupost inicial

1,85 M€

% sobre el total del press.

3,71 %

Mitjana despesa provincial

2,59 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 43,17% 799.222,85 €
Biblioteques i arxius 15,11% 279.628,05 €
Museus i arts plàstiques 6,50% 120.295 €
Promoció cultural 15,83% 292.968 €
Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic 0,29% 5.450 €
Lleure i temps lliure 9,29% 171.964 €
Festes populars i celebracions 9,81% 181.663 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,83% 478.172,9 €
Despeses corrents en béns i serveis 45,63% 844.757 €
Transferències corrents 19,52% 361.261 €
Inversions reals 9,02% 167.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació