Cultura

Pressupost inicial / hab.

46,46 €

Pressupost inicial

2,08 M€

% sobre el total del press.

4,70 %

Mitjana despesa provincial

2,06 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 44,11% 919.393,45 €
Biblioteques i arxius 11,44% 238.497,75 €
Museus i arts plàstiques 7,47% 155.700 €
Promoció cultural 14,89% 310.290 €
Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic 0,41% 8.550 €
Lleure i temps lliure 9,23% 192.465 €
Festes populars i celebracions 12,44% 259.205 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 23,59% 491.539,2 €
Despeses corrents en béns i serveis 52,51% 1,09 M€
Transferències corrents 11,53% 240.290 €
Inversions reals 12,38% 258.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat