T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

37,85 €

Pressupost inicial

1,7 M€

% sobre el total del press.

3,83 %

Mitjana ingrés provincial

900.692,78 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a l’ús privat o l'aprofitament especial del domini públic local. Per exemple, les taxes per guals, ocupació de via pública, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 32,98% 560.000 €
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 38,28% 650.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 28,74% 488.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació