Cultura

Pressupost inicial / hab.

42,96 €

Pressupost inicial

1,88 M€

% sobre el total del press.

4,72 %

Mitjana despesa provincial

1,71 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 49,38% 927.498,6 €
Biblioteques i arxius 11,32% 212.609,65 €
Museus i arts plàstiques 5,07% 95.300 €
Promoció cultural 23,29% 437.385 €
Festes populars i celebracions 10,93% 205.360 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 17,23% 323.540,25 €
Despeses corrents en béns i serveis 45,70% 858.313 €
Transferències corrents 11,78% 221.300 €
Inversions reals 25,29% 475.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació