Cultura

Pressupost inicial / hab.

31,78 €

Pressupost inicial

1,39 M€

% sobre el total del press.

3,67 %

Mitjana despesa provincial

1,17 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 37,05% 514.121,75 €
Biblioteques i arxius 6,88% 95.473,45 €
Museus i arts plàstiques 6,04% 83.822 €
Promoció cultural 31,20% 432.943 €
Festes populars i celebracions 18,83% 261.292 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,14% 251.779,2 €
Despeses corrents en béns i serveis 54,80% 760.430 €
Transferències corrents 18,77% 260.443 €
Inversions reals 8,29% 115.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació