Promoció educativa

Pressupost inicial / hab.

73,19 €

Pressupost inicial

3,34 M€

% sobre el total del press.

6,69 %

Mitjana despesa provincial

2,25 M€

Sobre aquesta partida

Promoció educativa.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,64% 1,49 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,91% 1,53 M€
Transferències corrents 2,76% 92.222 €
Inversions reals 6,69% 223.600 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació