Promoció educativa

Pressupost inicial / hab.

58,67 €

Pressupost inicial

2,67 M€

% sobre el total del press.

5,69 %

Mitjana despesa provincial

1,8 M€

Sobre aquesta partida

Promoció educativa.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,80% 1,36 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,13% 1,2 M€
Transferències corrents 2,58% 68.785 €
Inversions reals 1,50% 40.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat