Promoció educativa

Pressupost inicial / hab.

58,84 €

Pressupost inicial

2,68 M€

% sobre el total del press.

5,81 %

Mitjana despesa provincial

2,53 M€

Sobre aquesta partida

Promoció educativa.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,34% 1,27 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,92% 1,23 M€
Transferències corrents 4,03% 107.870 €
Inversions reals 2,71% 72.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació