Promoció educativa

Despesa pres. / hab.

61,37 €

Despesa pressupostada

2,75 M€

% sobre el total del press.

6,21 %

Mitjana despesa provincial

1,22 M€

Sobre aquesta partida

Promoció educativa.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,09% 1,43 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,03% 1,21 M€
Transferències corrents 3,88% 106.870 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat