Promoció educativa

Pressupost inicial / hab.

59,31 €

Pressupost inicial

2,64 M€

% sobre el total del press.

5,83 %

Mitjana despesa provincial

1,54 M€

Sobre aquesta partida

Promoció educativa.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,22% 1,11 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,77% 1,21 M€
Transferències corrents 4,05% 106.870 €
Inversions reals 7,96% 210.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat