Promoció educativa

Pressupost inicial / hab.

49,36 €

Pressupost inicial

2,18 M€

% sobre el total del press.

4,99 %

Mitjana despesa provincial

1,68 M€

Sobre aquesta partida

Promoció educativa.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,17% 1,01 M€
Despeses corrents en béns i serveis 48,93% 1,07 M€
Transferències corrents 4,90% 106.870 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació