Promoció educativa

Pressupost inicial / hab.

50,11 €

Pressupost inicial

2,19 M€

% sobre el total del press.

5,16 %

Mitjana despesa provincial

1,46 M€

Sobre aquesta partida

Promoció educativa.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,71% 937.355 €
Despeses corrents en béns i serveis 43,89% 963.239 €
Transferències corrents 8,85% 194.255 €
Inversions reals 4,56% 100.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació