Educació preescolar i primària

Despesa pres. / hab.

34,20 €

Despesa pressupostada

1,51 M€

% sobre el total del press.

3,40 %

Mitjana despesa provincial

179.516,13 €

Sobre aquesta partida

Ensenyament preescolar i primària.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 55,35% 834.445,8 €
Despeses corrents en béns i serveis 38,73% 583.944 €
Transferències corrents 5,92% 89.185 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat