Educació preescolar i primària

Pressupost inicial / hab.

46,92 €

Pressupost inicial

2,05 M€

% sobre el total del press.

5,15 %

Mitjana despesa provincial

1,01 M€

Sobre aquesta partida

Ensenyament preescolar i primària.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,97% 819.821,9 €
Despeses corrents en béns i serveis 44,94% 921.780 €
Transferències corrents 10,22% 209.655 €
Inversions reals 4,88% 100.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació