Educació preescolar i primària

Pressupost inicial / hab.

71,67 €

Pressupost inicial

3,09 M€

% sobre el total del press.

8,58 %

Mitjana despesa provincial

1,01 M€

Sobre aquesta partida

Ensenyament preescolar i primària.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,54% 757.908,56 €
Despeses corrents en béns i serveis 30,35% 937.365 €
Transferències corrents 2,76% 85.300 €
Inversions reals 42,35% 1,31 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació