Administració general d'educació

Despesa pres. / hab.

2,41 €

Despesa pressupostada

106.371,1 €

% sobre el total del press.

0,24 %

Mitjana despesa provincial

434.308,04 €

Sobre aquesta partida

Administració general d'educació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 91,54% 97.371,1 €
Despeses corrents en béns i serveis 344,36% 366.295 €
Transferències corrents 98,78% 105.070 €
Inversions reals 94,01% 100.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat