Accions públiques relatives a la salut

Despesa pres. / hab.

2,68 €

Despesa pressupostada

117.012,45 €

% sobre el total del press.

0,29 %

Mitjana despesa provincial

190.256,55 €

Sobre aquesta partida

Accions públiques relatives a la salut.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Salut.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 66,89% 78.272,45 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,02% 15.240 €
Transferències corrents 20,08% 23.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat