Accions públiques relatives a la salut

Pressupost inicial / hab.

2,37 €

Pressupost inicial

103.679,35 €

% sobre el total del press.

0,26 %

Mitjana despesa provincial

200.694,87 €

Sobre aquesta partida

Accions públiques relatives a la salut.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Salut.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 69,13% 71.669,35 €
Despeses corrents en béns i serveis 14,96% 15.510 €
Transferències corrents 15,91% 16.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació